Vinn på blackjack med rätt strategi

Med hjälp av strategier inom blackjack kan man öka sina chanser att besegra huset. Nycklarna ligger bland annat att följa ett effektivt system och använda grundläggande strategier. Detta kan skapa förutsättningar för dig att minska husets fördel till under 1 %. Blackjack kan vara ett bra spel att välja om du söker den statistiskt största chansen att gå hem med pengar på fickan. Finns det till och med metoder att använda för att ständigt kunna pressa husets fördel ner ytterligare. Faktum är att det finns ett par knep för att åtminstone sträva mot att uppnå detta. Dessa kan i alla fall vara värda att testa. Här kommer vi diskutera tre vanliga misstag som många spelare gör i blackjack och förklara varför de är just misstag. Sedan ger vi såklart tips på hur du kan undvika misstagen och vad du bör göra istället.

Misstag 1: Att inte våga dubbla när banken har 10

De flesta har inga problem med att dubbla sina kort när man ligger på till exempel 11, samtidigt som dealern har ett värde på till exempel 3 eller 6. Detta brukar vara mycket effektivt och något som många blackjack spelare också snappat upp. Det många däremot är lite skeptiska mot är att göra samma drag när banken istället har 10. Här ska vi förklara varför man inte behöver vara det, ur ett rent matematiskt perspektiv. Förvisso visar statistiken att du man vinner i 56 % i fallen om man tar kort i detta läge, samtidigt som en dubbling bara betyder vinst i 54 % av fallen. Det finns dock en del som döljs i den statistiken. En vinstchans på 56 % betyder samtidigt 560 dollar i vinster och 440 dollar i förluster om vi leker med tanken att man går in med en satsning på 10 dollar. Det innebär ju att mellanskillnaden alltså är 120 dollar. Om du istället väljer att dubbla i det här läget, alltså från 10 till 20 dollar resulterar det 1080 dollar i vinster och 920 dollar i förluster. Chansen att vinna sjunker ju som sagt, men mellanskillnaden blir ju bara 160 dollar.

Misstag 2: Att inte splitta åttor

Den här aktionen flyter alltid omkring i blackjack kretsar. Det lönar sig alltid att splitta åttor och ess. Faktum är att detta är baserat på mycket goda matematiska grunder. Därför ska du inte bli feg i det här laget. De flesta spelare fördelarna med att splitta ess, eftersom du mycket hellre sitter på två 11:or, än en hand med värdet 12. Dock blir många lite mer tveksamma när åttorna dyker upp. Såklart vill man inte sitta med en hand till värdet av 16. Men många spelare resonerar så att det två åttor inte är tillräckligt lockande nog för ta risken, Många säkrar helt enkelt med en hand istället för att riskera stora insatser på två chansartade åttor. Matematisk logik visar dock att denna ovilja att splitta är relativt obefogad. Vi ska visa varför här. Om vi återigen tar fram exemplet med en satsning på 10 dollar visar matematiken varför du bör splitta åttorna. Med 16 kommer du i det här exemplet förlora 40 cent per hand i snitt, med en dealerhand på 10. Medan om du har två händer kommer du i samma exempel bara förlora 32 cent (16 per hand). Det finns såklart inga garantier men med den här strategin minskar du åtminstone dina risker för höga förluster.

Misstag 3: Att inte splitta nior när banken har nio

Detta är en liknande situation som den föregående. Många spelare vill nämligen gärna behålla sitt kortvärde på 18, kontra att chansa med en ny insats för att få något högre. Det kan man ju också förstå med tanke på hur stark hand 18 ändå är. Men återigen har vi matematiken på vår sida. En matematisk uträkning visar nämligen att 18 vinner mot bankens 9 i ungefär 40 % av fallen. Med ett värde på 9 vinner mot bankens 9 i är dina odds på knappa 50 %. I båda fall löper du alltså större risk att förlora. Men vi kan tydligt se hur du ändå ökar dina vinstchanser rätt rejält genom att splitta i detta fall.